4 thoughts on “Share truyện convert (H, NP, 18+)

  1. Bạn ơi truyện ” Luc vi hoang de ngoan – Bieu Phong Nga Lap.prc” mình mở ra phong chữ không đọc được. Bạn có thể cho mình bản khác hoặc bản WORD được không? Thanks nhiều .Nếu có thể bạn gửi dùm mình vào angli_x@yahoo.com. Thanks.

  2. bạn từng convert “cô bé bán diêm” của ngân đào hoa. ma bo do bi mat khuc giua khoang 50 may chuong. ban con nho link , hay ten cua bo truyen ko? cho mình xin

Kiss ta đê ~♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s